Home Cattery Ragdolls Katten   Foto albums   Link database Shop
 

GAIA verwelkomt Belgisch kattenactieplan

 
Post datum: 8/26/2010    2530 keer bekeken    
 
"Samen met de asielen zijn wij al jaren vragende partij"

De dierenrechtenorganisatie GAIA, die vandaag zijn zomertoernee in 10 steden voor de verplichte sterilisatie en castratie van huiskatten, beëindigt in Brussel, verwelkomt het kattenactieplan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dat gefaseerde meerjarenplan voorziet vanaf 2016 een verplichte sterilisatie en castratie van elke kat geboren na 1 januari 2011. "Niet enkel GAIA, maar alle asielen, zijn al jaren vragende partij voor een dergelijke maatregel. De toestand is immers dramatisch geworden," zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Ook een van de grootste dierenasielen van het land, Animaux en Péril, schaart zich volmondig achter het actieplan. "We willen wel nog overleggen over de praktische details van de uitvoering," voegt Michel Vandenbosch eraan toe. "Zo gaat een en ander best gepaard met een grootschalige voorlichtingscampagne, en pleiten we voor maatregelen om sterilisatie financieel aantrekkelijker te maken."

Verplichte sterilsatie en castratie van huiskatten is absoluut noodzakelijk om de stijgende overpopulatie ongewenste katten op een diervriendelijke wijze tegen te gaan en in te dijken. Gebeurt dat niet, dan blijven de asielen overvol lopen met volwassen huis- en zwerfkatten en kittens, die massaal gedumpt worden. De toestand is dramatisch geworden. In 2009 kwamen bijna 37000 katten, waaronder meer dan 24.000 zwerfkatten, in het asiel terecht. Dat is een stijging met 2000 katten vergeleken met het jaar daarvoor. Vier op de tien asielkatten krijgen een spuitje omdat niemand deze katten wil en er steeds maar bijkomen omdat veel te weinig mensen hun huiskatten onvruchtbaar laten maken. Zijn huiskat(ten) onvruchtbaar laten maken moet als een zorg- én burgerplicht begrepen worden, in het belang van de dieren, die men anders massaal zal blijven dumpen, afmaken, afschieten, of verdrinken. Maar ook in het belang van de mensen, die men niet met ongewenste zwerfkatten, die van huiskatten voortkomen en elkaar besmetten met ongeneeslijke ziekten, mag blijven opzadelen. Ook de overlast die de aanwezigheid van zwerfkatten teweegbrengt, b.v. van krolse katers, die mensen uit hun slaap houden door hun gekrijs, kan men op die manier terugdringen.

Men moet niet denken dat verplichte sterilisatie er zal toe leiden dat er op termijn geen katten meer zullen zijn. Er zullen steeds katten in de asielen terechtkomen, maar veel minder. Dat zullen dieren zijn, die in beslag genomen zijn, of van mensen die hun kat om allerlei redenen niet meer kunnen houden en geen andere opvang vinden dan het asiel. Ook zal men bij fokkers (voor raskatten) terechtkunnen.

Om al die goede redenen staat GAIA achter het meerjarenplan van de overheid in 6 fasen (sterilisatie en castratie van katten in asielen, erkende fokkers en particulieren, ...).

GAIA vindt wel dat de uitvoering van het kattenactieplan gepaard moet gaan met een grootschalige voorlichtingscampagne om de mensen de noodzaak ervan te doen inzien.

Bovendien moeten de diverse overheden (federale, regionale, provinciale en locale niveau) de koppen bij mekaar steken om kattensterilisatie en -castratie financieel aantrekkelijker te maken.

Een fonds dat moet voorzien in een financiële tegemoetkoming aan de asielen, die vanaf 2012 vooraf ter adoptie aangeboden katten moeten steriliseren of castreren, zou zeker ook welkom zijn.

 
  Alle Belgische katten in 2016 gesteriliseerd
  Ophalen weggelopen katje blijkt dure grap
  Mantelzorg voor katten van ouderen

Gerelateerd

Sterilisatie van huiskatten verplicht in België?

´Kattenredder´ krijgt oorkonde van Partij voor de Dieren

Dierenbescherming: verplichte chip voor katten noodzakelijk

Speciale chip en sterilisatie actie in Helmond

  

In onze shop
4 kg Royal Canin Kitten Sterilised Kattenvoer
Voor de sterilisatie/castratie is de stofwisseling van de kat op voeding met een vrijwel constant energiegehalte ingesteld. De kat eet zoveel tot haar ener...
EUR 24.99
De foto bij dit artikel heeft meestal niets met het onderwerp te maken; het zijn foto's van onze eigen Ragdoll katten of Ragdolls die wij kennen.


Ragdoll Cattery de Poezenweide   -   Sitemap - Gebruiksvoorwaarden - Privacy Statement - Goedkope krabpalen - Katten speelgoed