Zwerfkatten in Woudenberg

Post datum: 6/25/2010    Gepost door:    2463 keer bekeken    Bron: http://www.dewoudenberger.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Zwerfkatten-in-Woudenberg.554444.news

WOUDENBERG - In Woudenberg en omgeving, maar overigens in heel Nederland, zijn veel zwerfkatten. De meeste zwerfkatten zijn ongecastreerd/ongesteriliseerd, met als gevolg dat de populatie zwerfkatten in rap tempo toeneemt (1 poes kan 3 nestjes met kittens per jaar krijgen!). Dat kan leiden tot overlast en tot veel dierenleed. Deze katten en kittens moeten zelf hun voedsel zien te vinden door afval en vuilnisrestanten te eten of door muizen en vogels te vangen. Ook krijgen zij geen medische zorg als ze ziek of gewond zijn, waardoor ze vaak onnodig moeten lijden. Laat staan dat ze aandacht krijgen van een goede baas.

Een paar bewoners uit Woudenberg hebben de gemeente Woudenberg, die wettelijk gezien verantwoordelijk is voor het opvangen en verzorgen van zwerfdieren in haar gemeente, voorgesteld om de toename van zwerfkatten in de gemeente te verminderen. Dit, aangezien het dierentehuis in Amersfoort met een huisvestings- en capaciteitstekort zit en deze taak momenteel niet optimaal uit kan voeren. De initiatiefnemers laten deze katten bij een dierenarts castreren/steriliseren tegen een afgesproken laag tarief en verzorgen ze een paar dagen in een eigen opvang. De kat wordt daarna weer teruggezet op de plaats waar het dier is gevangen. Een paar jonge katten zijn door de co÷rdinator tijdelijk thuis opgevangen om te socialiseren aan mensen.

De gemeente heeft voor dit goede doel een bedrag ter beschikking gesteld uit het zogenaamde WIN-project; het beleid om zwerfkatten te vangen, castreren, nazorg te geven en terug te zetten wordt door dierenbeschermingsinstanties, nationaal en internationaal gehanteerd om toch maar iets te doen aan het toenemende aantal zwerfkatten.
Wilt u meewerken aan het reduceren van het aantal zwerfkatten in de gemeente Woudenberg? Of wilt u een gevonden kat onderdak bieden? Neem dan contact op met de co÷rdinator van het project. Met elkaar kunnen we veel bereiken!

Trudy Loock
co÷rdinator pilotproject zwerfkatten Woudenberg
033 286 4494